از بن تا بُن

بعد از میرزا حبیب دستان بنی معروف به میرزا حبیب اصفهانی، مترجم کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (اثر جیمز موریه)، مردم  بُن سالها منتظر ماندند تا نویسنده و ادیبی دیگر از سرزمینشان دکتر میرزا علی نادری بنی، خالق اثر تاثیرگذار و به یادماندنی "از بن تا بُن" دوباره قلم به دست گرفته و وبلاگ "از بن تا بُن" را اغاز گر شدند. البته افسوس و صدافسوس که سرزمین ما همچنان نخبه کش است! میرزا حبیب در سنه ۱۲۸۳ قمری به استانبول کوچید و میرزا علی نیز سالها بعد یعنی در سال ١۴٢٧ قمری به  بُن!

/ 1 نظر / 15 بازدید