کشورمون ایران

دو هفته تعطیلات نوروزی تمام شد و مهمون های ما هم بار سفر بستند و برگشتند به ایران.همیشه اومدن خوبه ولی رفتن سخته! وقتی اونها اینجا بودند انگار که در ایران بودیم. عید ما هم پر فروغ و با صفا شده بود. سفره هفت سین ما هم کامل تر از پارسال بود.

 لحظه ی خداهافظی در فرودگاه وقتی مهمون هامون گیت رو رد کردند و رفتند اون طرف ، دلم گرفت. تازه فاصله ۶-۵ هزار کیلومتری با خانواده مون و ایران رو باور کردم.  ما دوباره تنها شده بودیم.

وقتی گفتم سلام ما رو به ایران برسونید  دلم برای همه چیز ایران تنگ شده بود. نه تنها برای عزیزانمون در ایران ، بلکه برای همه کس و همه جای ایران . همه جاهایی که دیدم و ندیدم.

الهه

/ 0 نظر / 5 بازدید