ایران

ما فعلا از خیر اخبار خوب از ایران می گذریم، لطفا شر مفرستید!

توضیح: مدتی بود که رسانه ها مشغول اخبار لیبی و سوریه بودند، اما امروز باز ایران همه جا در صدر اخبار هلند بود.   

/ 1 نظر / 32 بازدید
یک بنی

این رو بیخیال! با 2-0 چطورید ایهالبرسبلسیون!!![نیشخند]