دوست داشتن

بعضی وقتها اونقدر درگیر کارت هستی و مشغولی که مدتها فرصتی برات پیش نمیاد که به  دوستان قدیمی و نردیکانت زنگ بزنی یا ایمیل کوچکی براشون بفرستی. مدتها ازشون بیخبری.

وضعیت برای دوستانت هم همینطوره . اونها هم  وقت ندارند که سراغت رو بگیرند. 

ولی وقتی یه اتفاقی برای یکی از نزدیکانت میافته ، دلت شور میزنه و نگرانش میشی. تازه میفهمی که چقدر دوستش داری و دلت براش یک ذره شده. در واقع همیشه دوستش داشتی ولی وقت برای ابراز کردنش و یادآوریش نداشتی.

زندگی ارزش دوری و بیخبری رو نداره. امروز هستیم و فردا ممکنه نباشیم. فقط وقت برای دوست داشتن هست .

الهه

/ 0 نظر / 4 بازدید