هوای آفتابی

هوا خیلی خوب شده. تقریبا یک هفته است که آفتابیه. جاتون خالی هفته پیش رفتیم با دوستان پیک نیک و بعد از مدتها کباب خوردیم.
 تو همین جند روز  که آفتابی شده ، درختهای روبروی خونه پر از برگ شدند و تقریبا دیگه آپارتمانهای روبرویی دیده نمیشوند.

سبزی خوردنهایی که تو گلدون کاشتیم هم سبز شدند. بالاخره همت کردیم و کاشتیمشون. دیگه وضع سبزی خوردنمون خوب میشه. وای که زندگی بدون  نون پنیر و سبزی خوردن  مثل زندگی بدون نون پنیر و سبزی خوردنه.
فکر میکنم با این گرونی ها کاشتن سبزی خوردن در ایران هم بی فایده نباشه.


حالا نیاز به کمی وقت داریم که  از این هوای خوب استفاده کنیم . ولی افسوس که اوج کارهای دانشگاست و  اگه بخوای واقعا درست کار کنی وقت سر خواروندن هم نخواهی داشت.

الهه

/ 0 نظر / 6 بازدید