اتفاق پشت اتفاق

هر روز تن و بدنمون با یک یا چند خبر ناگوار از ایران میلرزه. حتی اگر خودم حال و حوصله خوندن خبرهای ایران رو نداشته باشم، همکارهام لطف میکنند و  یادآوری میکنند. خلاصه نمیذارن خبر بد خونمون پایین بیاد.

امروز هم یه اتفاق وحشتناک دیگه  . چند تا دیگه از این هواپیماهای کهنه روسی باید سقوط کنند تا فکر  چاره ای بکنن براش؟!

الهه

/ 2 نظر / 15 بازدید